Різниця у підвищених комунальних тарифах буде компенсована

Підвищення Росією ціни на газ, безумовно, поставило питання підвищення комунальних тарифів, зокрема на газ та тепло. Але уряд заявив, що субсидії та компенсації підвищеної ціни будуть виділятись родинам і допоможуть зробити таке підвищення ціни менш травматичним для найбільш незахищених верств населення.

Про те, хто має право на субсидії та компенсації, як вони оформлюються і що для цього треба, ми розпитали у начальника управління праці та соціального захисту населення Новомосковської міської ради Галини Горбач.

Різниця у підвищених комунальних тарифах буде компенсована

Після підвищення цін на газ і тарифів на тепло, з 1 липня 2014 року число сімей, які матимуть право на одержання державної підтримки для оплати житлово-комунальних послуг, по м. Новомосковську зросте до 5 тис.

Нині впродовж року в середньому понад 3 тис. сімей одержує субсидії з оплати житлово-комунальних послуг. Такі сім’ї сплачують за житлово-комунальні послуги не більш як 10 або 15% сукупного сімейного доходу в розрахунку на місяць. Після підвищення цін і тарифів середньорічна чисельність одержувачів субсидій зросте  майже на 2 тис. сімей, при цьому загальне середньомісячне число таких сімей становитиме близько 5 тис.

Крім того, з урахуванням ухваленого урядом рішення сім’ї з низькими доходами (а це майже 1,5 тис. сімей) отримають право на компенсацію, що дорівнює різниці між вартістю комунальних послуг після і до підвищення. Таким чином, значна кількість сімей отримають державну підтримку і розмір їхніх платежів за комунальні послуги не зміниться.

Надання компенсації залежить від доходу сім’ї. Якщо такий дохід нижчий за прожитковий мінімум для сім’ї, родина матиме право на компенсацію.
Завдяки відповідній державній підтримці для майже третини найменш забезпечених домогосподарств міста вартість оплати комунальних послуг залишиться незмінною, оскільки компенсацію різниці підвищення цін і тарифів для таких сімей бере на себе держава. 

Уряд затвердив Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, ухваливши постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.20І4 р. № 83 «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги.

Чинність цього Порядку поширюється на родини, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищив величини прожиткового мінімуму для сїм’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. Для цілей цього Порядку до складу сім’ї включаються особи, зареєстровані в житловому приміщенні.
Компенсація надається на безповоротній основі. Для її призначення заявник звертається до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та визначеним пакетом документів, зокрема довідками про доходи кожної особи, зареєстрованої в житловому приміщенні (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).

Розмір компенсації розраховується окремо для кожного виду комунальних послуг в опалювальний, неопалювальний періоди, а також у неповні місяці опалювального періоду пропорційно до кількості днів опалювального періоду в зазначених місяцях.

Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 рр. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протя-гом трьох місяців з дня набрання чинності цим Порядком, на бажання заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 р. У разі підвищення цін і тарифів на комунальні послуги протягом періоду надання компенсації її розмір перераховується з урахуванням такого підвищення.

Після ухвалення рішення про надання компенсації управління праці та  соціального захисту населення інформує про це заявника через надіслання повідомлення, в якому зазначається розмір компенсації для кожного виду комунальних послуг в опалювальний, неопалювальний періоди, а також у неповні місяці опалювального періоду та період надання такої компенсації.

Водночас управління праці та соціального захисту населення щомісяця до 25 числа подає підприємствам списки осіб, яким призначено компенсацію, із зазначенням її розміру. Ком-пенсація щомісяця перераховується підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

Варто зазначити, що надання компенсації припиняється, якщо заявник не оплачує комунальних послуг (крім випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами) та якщо заявник приховав або свідомо по-дав недостовірні дані пpo доходи та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Безпідставно одержані кошти компенсації доведеться повернути.